Cở chữ: 11:29 AM,07/09/2017
Thành phố Trà Vinh triển khai kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ phường 2, 8 và diễn tập phòng không nhân dân phường 6 năm 2017

    Ngày 28/8, Thành phố Trà Vinh triển khai kế hoạch Diễn tập chiến đấu phòng thủ phường 2, 8 và Diễn tập phòng không nhân dân phường 6 năm 2017.Quang cảnh hội nghị

    Theo đó, diễn tập chiến đấu phòng thủ tại phường 2, 8 gồm 3 giai đoạn, Giai đoạn 1 Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẳn sang chiến đấu; chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp quốc phòng. Giai đoạn 2, Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3, Thực hành chiến đấu phòng thủ. Diễn tập phòng không nhân dân tại phường 6 gồm 3 giai đoạn,  Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẳn sang chiến đấu; chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp quốc phòng. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng phòng không. Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu phòng không. Qua việc diễn tập nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; quản lý, điều hành của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến. Bồi dưỡng nâng cao trình độ, khả năng làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban ngành, đoàn thể; trình độ sẳn sang chiến đấu, tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình hình khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương sang thời chiến; Công tác tham mưu xử trí tình huống trong chiến đấu phòng thủ. Theo kế hoạch , dự kiến vào cuối tháng 9 sẽ tiến hành diễn tập./.
 

 Tin, ảnh: Hoàng Vũ