Cở chữ: 10:15 AM,02/09/2017
Thành ủy Trà Vinh: quán triệt, triển khai Quy định số 86 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng

    Thành ủy Trà Vinh vừa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt, triển khai Quy định số 86 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng.Quang cảnh hội nghị

    Qua triển khai Quy định số 86, mục đích của việc giám sát là nhằm chủ động nắm chắc tình hình và đánh giá đúng hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý. Đồng thời nhằm phát huy ưu điểm, phát hiện hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm và nguyên nhân để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, sửa chữa, khắc phục; cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên từ khi còn manh nha. Ngoài ra Quy định còn nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác.
    Trong thời gian tới, Thành ủy Trà Vinh đề nghị các cấp ủy đảng cần nghiêm túc quán triệt các Quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, nhất là cần tập trung thực hiện tốt theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.
 

   

Tin, ảnh: Đức Thành

Tin liên quan

12345...