Cở chữ: 10:44 AM,21/04/2017
TP.Trà Vinh: Hiệu quả trong thực hiện công tác chính sách an sinh xã hội gắn với chào mừng 25 năm tái lập tỉnh Trà Vinh

Trong những năm qua, trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của TP.Trà Vinh, bên cạnh các mục tiêu tăng trưởng về kinh tế, thì công tác an sinh xã hội luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp, các ngành, địa phương của thành phố quan tâm thực hiện. Theo đó, bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, ngân sách của tỉnh cho địa phương thực hiện các chương trình phục vụ an sinh xã hội, thì thành phố cũng tự huy động những nguồn lực để thực hiện các mục tiêu này. Đặc biệt, năm 2017 việc thực hiện chính sách an sinh xã hội được thành phố tiếp tục đẩy mạnh gắn với chào mừng 25 năm tái lập tỉnh Trà Vinh . Trao nhà tình thương hộ nghèo

     Có thể nói, một trong những hoạt động mang lại hiệu quả trong công tác đó là chính sách ưu đãi tín dụng. Từ chính sách này đã có nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn được vay vốn có điều kiện phát triển sản xuất, tạo việc làm, vươn lên thoát nghèo bền vững. Chỉ riêng Hội LHPN thành phố, năm 2016, thực hiện công tác ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội , Hội đã phối hợp cho vay vốn mới trên 5 tỷ đồng, nâng tổng số hiện nay Hội quản lý 119 tổ với tổng số vốn 66,8 tỷ đồng, cụ thể qua 9 chương trình cho vay như: Hộ nghèo, giải quyết việc làm, học sinh sinh viên, xuất khẩu lao động cùng, sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, hộ cận nghèo, hộ nghèo về nhà ở, hộ mới thoát nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể khác như Hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên thành phố… đã tạo điều kiện, bảo lãnh cho hộ nghèo được vay vốn và định hướng giúp đỡ cho các đối tượng sử dụng đúng mục đích vốn vay, phát triển sản xuất, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Mặt khác, để công tác an sinh xã hội đạt kết quả bền vững, mang lại hiệu quả thiết thực, hàng năm, UBND thành phố xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Thành ủy ra Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác an sinh xã hội; thành lập và kiện toàn Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội; Hội đồng xác định mức độ khuyết tật để các đối tượng bảo trợ xã hội, người khuyết tật được trợ cấp đảm bảo đẩy đủ, công bằng, chính xác, công khai.
     Thành phố luôn quan tâm giải quyết tốt các chính sách xã hội, đặc biệt đối với người có công, thương binh, gia đình liệt sỹ, nạn nhân chất độc da cam... Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ, trợ cấp cho các đối tượng chính sách thì công tác giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn đã và đang được cấp ủy Đảng, chính quyền toàn thành phố đặc biệt quan tâm. Bởi đây chính là yếu tố giúp cho công tác giảm nghèo trên địa bàn được bền vững, góp phần quan trọng cho công tác an sinh xã hội do đó các cấp, phường xã đã làm tốt công tác rà soát cung cầu lao động để giới thiệu việc làm và phối hợp các đoàn thể làm tín chấp cho vay vốn giải quyết việc làm, mở các lớp tập huấn, dạy nghề ngắn hạn giúp người lao động ổn định vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong năm đã vận động nhân dân ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 3,35 tỷ đống, quỹ “Vì người nghèo” được gần 5,8 tỷ đồng và các hoạt động nhân đạo, từ thiện trên địa bàn phường để chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo…. góp phần giữ vững và ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đến nay thành phố không còn hộ chính sách thuộc hộ nghèo. Theo thống kê từ Ùy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, trong quý I-2017 đã vận động trên 2,1 tỷ đồng, trong đó 25 căn nhà tình nghĩa, 26 căn nhà đại đoàn kết.
     Hiện nay, thành phố Trà Vinh đang tích cực thực hiện cuộc vận động “An sinh xã hội” với mục đích nhằm huy động sức mạnh của cộng đồng với Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt hơn việc chăm lo cho các đối tượng chính sách và gia đình có công với nước; Tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và người đang gặp hoàn cảnh khó khăn vươn lên có cuộc sống tốt hơn./.

 

 

Diễm Trinh

Đài Truyền thanh TP Trà Vinh