Cở chữ: 08:52 PM,19/10/2018
Hội nghị công bố quyết định về sắp xếp bộ máy và công tác cán bộ của Thanh tra tỉnh Trà Vinh

Ảnh 1. Quan cảnh Hội nghị

Ngày 08/10/2018, Thanh tra tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị công bố quyết định về sắp xếp bộ máy và công tác cán bộ của Thanh tra tỉnh Trà Vinh. Về cơ cấu tổ chức sau khi sắp xếp, Thanh tra tỉnh có 05 phòng trực thuộc gồm: Văn phòng, Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Phòng Thanh tra Kinh tế, Phòng Thanh tra Nội chính, Văn xã và Xây dựng cơ bản và Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng, giám sát kiểm tra và xử lý sau thanh tra.
Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành các Quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các phòng để thực hiện Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể:
- Điều động và bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Hải, Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2 Thanh tra tỉnh Trà Vinh giữ chức vụ Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo Thanh tra tỉnh Trà Vinh.
- Điều động và bổ nhiệm ông Sơn Thanh Nghĩa, Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra Thanh tra tỉnh Trà Vinh giữ chức vụ Trưởng phòng Thanh tra Nội chính, Văn xã và Xây dựng cơ bản Thanh tra tỉnh Trà Vinh.
- Điều động và bổ nhiệm ông Trần Hoàng Diệp, Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1 Thanh tra tỉnh Trà Vinh giữ chức vụ Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng, giám sát kiểm tra và xử lý sau thanh tra Thanh tra tỉnh Trà Vinh.
- Điều động và bổ nhiệm bà Hứa Hồng Phương, Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3 Thanh tra tỉnh Trà Vinh giữ chức vụ Trưởng phòng Thanh tra Kinh tế Thanh tra tỉnh Trà Vinh.Ông Phạm Khải Trung, Chánh Thanh tra tỉnh trao Quyết định điều động,

bổ nhiệm các Trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh Trà Vinh


Trước đó, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định cho thôi giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng đối với ông Lê Chí Công, Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng Thanh tra tỉnh Trà Vinh và ông Thái Văn Tuấn, Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3 để nhận nhiệm vụ mới./.Lê Thanh Hậu

In bài
Các bài viết khác:
Thông báo số 18/TB-TTr ngày 28/9/2018 của Thanh tra tỉnh Trà Vinh [28/09/2018]
Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2018 [30/01/2018]
Triển khai Đoàn thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo đối với Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh [15/01/2018]
Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị toàn thể cán bộ công chức năm 2018 [12/01/2018]
Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2017 [19/01/2017]
Thanh tra tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 [01/02/2016]
Thăm tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 [11/02/2015]
Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2015 [09/02/2015]
Thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7 [29/07/2014]
Triển khai Thanh tra chuyên đề diện rộng về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn NSNN, trái phiếu chính phủ năm 2014 [06/06/2014]
<<  <  1  2  >>  >>