Cở chữ: 06:27 PM,28/09/2018
Thông báo số 18/TB-TTr ngày 28/9/2018 của Thanh tra tỉnh Trà Vinh về đính chính Thông báo kết luận thanh tra số 16/TB-TTr ngày 12/9/2018 của Thanh tra tỉnh Trà Vinh

Ngày 28/9/2018, Thanh tra tỉnh Trà Vinh đã có Thông báo số 18/TB-TTr về đính chính Thông báo kết luận thanh tra số 16/TB-TTr ngày 12/9/2018 của Thanh tra tỉnh Trà Vinh về việc thanh tra toàn diện quá trình hoạt động của Trường Đại học Trà Vinh


Võ Văn LongToàn văn Thông báo đính kèm tại đây 

In bài
Các bài viết khác:
Hội nghị công bố quyết định về sắp xếp bộ máy và công tác cán bộ của Thanh tra tỉnh Trà Vinh [08/10/2018]
Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2018 [30/01/2018]
Triển khai Đoàn thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo đối với Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh [15/01/2018]
Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị toàn thể cán bộ công chức năm 2018 [12/01/2018]
Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2017 [19/01/2017]
Thanh tra tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 [01/02/2016]
Thăm tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 [11/02/2015]
Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2015 [09/02/2015]
Thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7 [29/07/2014]
Triển khai Thanh tra chuyên đề diện rộng về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn NSNN, trái phiếu chính phủ năm 2014 [06/06/2014]
<<  <  1  2  >>  >>