Cở chữ: 04:22 PM,15/01/2018
Triển khai Đoàn thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo đối với Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh

Thực hiện Kế hoạch Thanh tra năm 2018 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2198/QĐ-UBND ngày 20/11/2017. Ngày 15/01/2018, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 02/QĐ-TTr ngày 08/01/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra trách nhiệm đối với Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại và tố cáo. Đến dự và chỉ đạo Đoàn thanh tra có ông Phạm Khải Trung, Chánh Thanh tra tỉnh.

Ông Phạm Khải Trung, Chánh Thanh tra tỉnh: Phát biểu chỉ đạo mục đích, yêu cầu của Đoàn thanh tra

Đoàn thanh tra có ông Nguyễn Chánh Diễng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Trưởng đoàn cùng các thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định số 02/QĐ-TTr ngày 08/01/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có ông Nguyễn Văn Út - Giám đốc Sở, các Phó Giám đốc Sở cùng với Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tham dự đầy đủ.
Đoàn thanh tra đã tiến hành triển khai đầy đủ các trình tự, thủ tục, nội dung theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; thời kỳ thanh tra kể từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2017, khi cần thiết có thể xem xét trước và sau thời kỳ nêu trên; thời gian thanh tra 45 ngày kể từ ngày Đoàn thanh tra triển khai tại đơn vị được thanh tra.
Mục đích thanh tra nhằm đánh giá thực trạng việc chấp hành và thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại và tố cáo; kịp thời phát huy những mặt đạt được, khắc phục những hạn chế, chấn chỉnh lề lối làm việc, tạo sựchuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại và tố cáo. Phát hiện những bất cập trong cơ chế, chính sách, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhằm ngày càng hoàn thiện hệ thống pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại và tố cáo. Đồng thời, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại và tố cáo gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tố chức, cá nhân (nếu có).
Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra theo Kế hoạch số 03/KH-ĐTT ngày 08/01/2018 của Đoàn Thanh tra đã được Chánh Thanh tra tỉnh phê duyệt; tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm những nội dung thanh tra; đảm bảo yêu cầu chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, không làm cản trở đến hoạt động bình thường của đơn vị; thực hiện nghiêm chế độ bảo mật và chế độ thông tin báo cáo theo quy định./.


Thanh Hậu

In bài
Các bài viết khác:
Hội nghị công bố quyết định về sắp xếp bộ máy và công tác cán bộ của Thanh tra tỉnh Trà Vinh [08/10/2018]
Thông báo số 18/TB-TTr ngày 28/9/2018 của Thanh tra tỉnh Trà Vinh [28/09/2018]
Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2018 [30/01/2018]
Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị toàn thể cán bộ công chức năm 2018 [12/01/2018]
Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2017 [19/01/2017]
Thanh tra tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 [01/02/2016]
Thăm tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 [11/02/2015]
Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2015 [09/02/2015]
Thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7 [29/07/2014]
Triển khai Thanh tra chuyên đề diện rộng về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn NSNN, trái phiếu chính phủ năm 2014 [06/06/2014]
<<  <  1  2  >>  >>