Skip portletPortlet Menu
Tiểu Cần: Chỉ đạo phát triển nông nghiệp theo hướng liên kết và bền vững (19/03/2019)

Tập trung khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất

an toàn sinh học tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường


      Những năm qua, đặc biệt năm 2018 huyện Tiểu Cần đã tập trung chỉ đạo thực hiện đề án tái cơ cấu kinh tế có chuyển biến tich cực, nhất là tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống của nhân dân và xây dựng thành công huyện nông thôn mới (NTM).


Skip portletPortlet Menu
Tiểu Cần: Tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân (20/03/2019)

Đại biểu HĐND các xã, thị trấn tham gia tập huấn


      Thực hiện Chỉ thị số 26 ngày 21/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp và Công văn số 18 ngày 23/5/2018 của Đảng đoàn HĐND tỉnh về việc nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã, ngày 19/3/2019 Thường trực HĐND huyện Tiểu Cần kết hợp HĐND tỉnh tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho Thường trực và các Ban HĐND xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tiểu Cần. Bà Trần Thị Quyên - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, ông Bùi Thiết Côn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tiểu Cần đến dự.


Skip portletPortlet Menu
Tiểu Cần: Tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 (20/03/2019)

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện,
ông Lê Văn Bài - Chủ tịch LĐLĐ huyện, thành viên HĐNV

Quân sự huyện trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích


      Ngày 19/3/2019, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện Tiểu Cần tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác tuyển quân năm 2020. Đại tá Nguyễn Việt Hùng - Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến dự.


Bản đồ hành chính

Thông tin cần biết

Tổng số người truy cập