THỰC HIỆN PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG NĂM 2019 CỦA TỈNH ỦY TRÀ VINH "HÀNH ĐỘNG - KỶ CƯƠNG - TRÁCH NHIỆM - SÁNG TẠO - VỀ ĐÍCH" "NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 44 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2019) VÀ 133 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (1/5/1886 - 1/5/2019)" "NĂM THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN 2019!"
 

Tổng số người truy cập