Skip portletPortlet Menu
Skip portletPortlet Menu
  Bộ máy tổ chức

DANH SÁCH

Cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn

(Thường trực, trưởng, phó ban)

----------

 

Đồng chí: HUỲNH THỊ HẰNG NGA
Năm sinh: 1982
Dân tộc: Khmer
Quê quán: xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
Trình độ chính trị: Cao cấp
Chuyên môn: - Cử nhân Hành chính
- Cao học Luật Hiến pháp, Luật Hành chính
Chức vụ: Ủy viên BCH Trung ương Đoàn
Bí thư Tỉnh đoàn
Đồng chí: TRẦN TRÍ CƯỜNG
Năm sinh: 1988
Dân tộc: Kinh
Quê quán: thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
Trình độ chính trị : Cao cấp
Chuyên môn: - Cử nhân Quân sự 
- Cao học Quản lý Kinh tế
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn
Đồng chí: VÕ MINH NHỰT
Năm sinh: 1985
Dân tộc: Kinh
Quê quán: xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
Trình độ chính trị: Cao cấp
Chuyên môn: - Kỹ sư Tin học
- Cử nhân Quản lý Kinh tế
Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh đoàn
Đồng chí: CAO THỊ MỸ TRINH
Năm sinh: 1987
Dân tộc: Kinh
Quê quán: xã Tân Bình, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
Trình độ chính trị: Đang học Cao cấp
Chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn
Đồng chí: NGUYỄN TRỌNG NGHĨA
Năm sinh: 1984
Dân tộc: Kinh
Quê quán: xã Đại Phúc, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
Trình độ chính trị: Cao cấp
Chuyên môn: - Cử nhân Hành chính
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn
Trưởng Ban Đoàn kết THTN Tỉnh đoàn
Đồng chí: NGUYỄN THANH NHÃ
Năm sinh: 1988
Dân tộc: Kinh
Quê quán: xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
Trình độ chính trị: Trung cấp
Chuyên môn: - Cử nhân Du lịch
- Cao học Quản lý Kinh tế
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn
Trưởng Ban TTN Trường học Tỉnh đoàn
Đồng chí: NGUYỄN THỊ CẨM HƯƠNG
Năm sinh: 1990
Dân tộc: Kinh
Quê quán: xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
Trình độ chính trị: Trung cấp
Chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn
Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn
Đồng chí: NGUYỄN TRỌNG NHÂN
Năm sinh: 1989
Dân tộc: Kinh
Quê quán: xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
Trình độ chính trị: Trung cấp
Chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn
Phó Trưởng Ban Đoàn kết THTN Tỉnh đoàn
Đồng chí: NGUYỄN CAN TRƯỜNG
Năm sinh: 1979
Dân tộc: Kinh
Quê quán: xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
Trình độ chính trị: Trung cấp
Chuyên môn: Cử nhân Công tác Xã hội
Chức vụ: Ủy viên BCH Tỉnh đoàn
Phó Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn
Đồng chí: NGUYỄN MINH THÙY
Năm sinh: 1988
Dân tộc: Kinh
Quê quán: xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
Trình độ chính trị : Trung cấp
Chuyên môn: - Cử nhân Du lịch
- Cử nhân Luật
Chức vụ: Ủy viên BCH Tỉnh đoàn
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn
Đồng chí: THÁI VĂN CHUẨN
Năm sinh: 1988
Dân tộc: Kinh
Quê quán: xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
Trình độ chính trị: Đang học Trung cấp
Chuyên môn: Cử nhân Sư phạm TDTT
Chức vụ: Ủy viên BCH Tỉnh đoàn
Phó Trưởng Ban TTN Trường học Tỉnh đoàn
Đồng chí: DƯƠNG THỊ YẾN NHI
Năm sinh: 1988
Dân tộc: Kinh
Quê quán: xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
Trình độ chính trị: Trung cấp
Chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn
Chức vụ: Ủy viên BCH Tỉnh đoàn
Phó Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn
Các bài viết khác:
Chức năng, nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các ban chuyên môn Tỉnh đoàn Trà Vinh [30/08/2016]
Danh sách e-mail các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc [15/12/2015]
Danh sách e-mail cán bộ Tỉnh đoàn [15/12/2015]
Danh sách mail [15/12/2015]
Sơ đồ tổ chức [02/10/2013]
Kính thưa các đồng chí và các bạn đoàn viên thanh niên thân mến ! [28/05/2012]
Giới thiệu [22/05/2012]
<<  <  1  >>  >>