Skip portletPortlet Menu
Skip portletPortlet Menu
  Danh sách e-mail cán bộ Tỉnh đoàn

 

DANH SÁCH
Địa chỉ E-mail cán bộ Tỉnh đoàn

 

-------------

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ E-mail

1

Huỳnh Thị Hằng

Nga

Bí thư

hthnga@travinh.gov.vn 

2

Trần Trí

Cường

Phó Bí thư Thường trực

ttcuong@travinh.gov.vn

3

Võ Minh

Nhựt

Phó Bí thư

vmnhut@travinh.gov.vn

4

Cao Thị Mỹ

Trinh

Trưởng ban Tuyên giáo

ctmtrinh@travinh.gov.vn

5

Nguyễn Trọng

Nghĩa

Trưởng ban Phong Trào

ntnghia.tinhdoan@travinh.gov.vn

6

Nguyễn Thanh

Nhã

Trưởng ban TTN-TH

ntnha.tinhdoan@travinh.gov.vn

 

Nguyễn Thị Cẩm

Hương

Trưởng ban TC-KT

camhuongvhxh@gmail.com

7

Vương Kim

Oanh

Giám đốc TTSHTTN

vkoanh@travinh.gov.vn

8

Nguyễn Thu

Phó Giám đốc TTSHTTN

ntha.tinhdoan@travinh.gov.vn

9

Nguyễn Thị Tuyết

Nhung

Phó Giám đốc TTSHTTN

nttnhung.tinhdoan@travinh.gov.vn

10

Nguyễn Trọng

Nhân

Cán bộ ban Tuyên giáo

ntnhan.tinhdoan@travinh.gov.vn

11

Nguyễn Can

Trường

Phó ban TC-KT

nctruong.tinhdoan@travinh.gov.vn

12

Dương Thị Yến

Nhi

Phó ban TC-KT

dtynhi@travinh.gov.vn

13

Thái Văn

Chuẩn

Phó ban TTH-TH

tvchuan@travinh.gov.vn

14

Nguyễn Minh

Thùy

Phó ban Tuyên giáo

nmthuy.tinhdoan@travinh.gov.vn

15

Nguyễn Thúy

Liễu

Cán bộ ban Phong trào

ntlieu@travinh.gov.vn

16

Huỳnh Thị Phương

Thảo

Cán bộ ban Phong trào

htpthao@travinh.gov.vn

17

Thạch Lâm

Kiệm

Cán bộ ban Phong trào

tlkiem@travinh.gov.vn

18

Lâm Thị

Pha

Cán bộ ban TC-KT

ltpha@travinh.gov.vn

19

Trần Anh

Duy

Cán bộ ban Tuyên giáo

taduy@travinh.gov.vn

20

Lâm Chí

Trung

Cán bộ ban TTN-TH

lctrung.tinhdoan@travinh.gov.vn

21

Dương Thế

Anh

Cán bộ ban TC-KT

dtanh@travinh.gov.vn

22

Phạm Hồng

Đăng

Cán bộ ban TC-KT

phdang@travinh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Các bài viết khác:
Chức năng, nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các ban chuyên môn Tỉnh đoàn Trà Vinh [30/08/2016]
Danh sách e-mail các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc [15/12/2015]
Danh sách mail [15/12/2015]
Sơ đồ tổ chức [02/10/2013]
Bộ máy tổ chức [02/10/2013]
Kính thưa các đồng chí và các bạn đoàn viên thanh niên thân mến ! [28/05/2012]
Giới thiệu [22/05/2012]
<<  <  1  >>  >>