Skip portletPortlet Menu
Skip portletPortlet Menu
  Danh sách e-mail các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc

DANH SÁCH
Địa chỉ E-mail các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc

---------------------STT

Đơn vị

Địa chỉ E-mail

1

Đoàn Thành phố Trà Vinh

tdoantv@travinh.gov.vn

2

Huyện đoàn Càng Long

hdoan.canglong@travinh.gov.vn

3

Huyện đoàn Châu Thành

hdoan.chauthanh@travinh.gov.vn

4

Huyện đoàn Trà Cú

hdoan.tracu@travinh.gov.vn

5

Huyện đoàn Duyên Hải

hdoan.duyenhai@travinh.gov.vn

6

Đoàn thị xã Duyên Hải

doan.txduyenhai@travinh.gov.vn

7

Huyện đoàn Tiểu Cần

hdoan.tieucan@travinh.gov.vn

8

Huyện đoàn Cầu Kè

hdoan.cauke@travinh.gov.vn

9

Huyện đoàn Cầu Ngang

hdoan.caungang@travinh.gov.vn

10

Đoàn khối cơ quan

doankcqtv@travinh.gov.vn

11

Đoàn Thanh niên Công an

doantncatv@travinh.gov.vn

12

Đoàn Thanh niên Quân sự

doantnqstv@travinh.gov.vn

13

Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng

doantnbptv@travinh.gov.vn

14

Đoàn trường Đại học Trà Vinh

doantdhtv@travinh.gov.vnCác bài viết khác:
Chức năng, nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các ban chuyên môn Tỉnh đoàn Trà Vinh [30/08/2016]
Danh sách e-mail cán bộ Tỉnh đoàn [15/12/2015]
Danh sách mail [15/12/2015]
Sơ đồ tổ chức [02/10/2013]
Bộ máy tổ chức [02/10/2013]
Kính thưa các đồng chí và các bạn đoàn viên thanh niên thân mến ! [28/05/2012]
Giới thiệu [22/05/2012]
<<  <  1  >>  >>