Skip portletPortlet Menu
Skip portletPortlet Menu
  9 kỹ năng “mềm” để thành công

Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm   
Các bài viết khác:
Những kỹ năng để trở thành người quản trò giỏi [03/02/2015]
Một số trò chơi quản trò hay [03/02/2015]
Làm thế nào để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn? [03/02/2015]
Kỹ năng tổ chức trò chơi tập thể [03/02/2015]
<<  <  1  >>  >>