Kế hoạch tổ chức cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2018

Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm  

Các bài viết khác:
Mẫu bìa và phiếu đang ký Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2018 [01/11/2018]
Kế hoạch và thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2018 [01/11/2018]
Công văn phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2018 [01/11/2018]
Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp" năm 2018 [17/08/2018]
Thông báo thay đổi thời gian tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề "khởi nghiệp" năm 2018 [17/08/2018]
Mẫu đăng ký dự thi cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2018 [17/08/2018]
Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp" tỉnh Trà Vinh năm 2018 [17/08/2018]
Danh sách trích ngang thí sinh hoặc nhóm thí sinh tham gia Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2018 [17/08/2018]
Cuộc thi Xét duyệt "Ý tưởng khởi nghiệp" năm 2017: Thông báo số 3 [22/12/2017]
Đại học Trà Vinh: tổ chức cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp trong Sinh viên lần I - năm 2017 [17/11/2017]
<<  <  1  2  >>  >>
 
Skip portletPortlet Menu