LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TỪ 20/5/2019 ĐẾN NGÀY 24/5/2019

Ngày

Người thực hiện

Nội dung

Địa điểm

Bộ phận

liên quan

Thứ Hai

20/5/2019

Huỳnh Thị Hằng Nga

Bí thư

Sáng: Chào cờ đầu tuần, họp giao ban tuần

Chiều: Tham gia chương trình giao lưu thanh niên Việt Nam – Hàn Quốc (từ ngày 20 đến 28/5/2019).

- Tỉnh đoàn

- Hàn Quốc

 

Trần Trí Cường

Phó Bí thư Thường trực

Sáng: Chào cờ đầu tuần, họp giao ban tuần

Chiều: Xử lý công việc cơ quan.

- Tỉnh đoàn

Tất cả Cán bộ CNVC

Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư

Sáng: Chào cờ đầu tuần, họp đóng góp kế hoạch tổ chức Ngày môi trường thế giới năm 2019.

Chiều: Họp Hội đồng Ban Tổ chức, Ban giám khảo hội thi “sáng tạo khởi nghiệp” năm 2019.

- Tỉnh đoàn

 

Thứ Ba

21/5/2019

Trần Trí Cường

Phó Bí thư Thường trực

Kiểm tra Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 và Chỉ thị 05 theo quyết định 4413 của BTV Tỉnh ủy

Sáng: Sở Xây dựng Chiều: Sở GTVT

 

Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư

Dự Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2019-2024 (Đại hội điểm cấp huyện của tỉnh).

- Trà Cú

Nghĩa

Đăng ký xe

Thứ Tư

22/5/2019

Trần Trí Cường

Phó Bí thư Thường trực

Sáng: Xử lý công việc cơ quan.

Chiều: Dự Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội năm 2019.

- Tỉnh đoàn

- Trường Chính trị tỉnh

 

Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 4, 6, 7 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị theo Quyết định 4413 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

- Sáng: Đảng ủy xã Hiệp Thạnh

- Chiều: Thị ủy Duyên Hải

Thứ Năm

23/5/2019

Trần Trí Cường

Phó Bí thư Thường trực

Xử lý công việc cơ quan

- Tỉnh đoàn

 

Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư

Dự Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2019-2024 (Đại hội điểm cấp huyện của tỉnh).

- Tiểu Cần

Nghĩa

Đăng ký xe

Thứ Sáu

24/5/2019

Trần Trí Cường

Phó Bí thư Thường trực

Xử lý công việc cơ quan.

- Tỉnh đoàn

 

Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư

 
  Skip portletPortlet Menu
Skip portletPortlet Menu
Skip portletPortlet Menu
Skip portletPortlet Menu
Skip portletPortlet Menu
Skip portletPortlet Menu
Skip portletPortlet Menu
  Skip portletPortlet Menu
Skip portletPortlet Menu