Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Trà Vinh [29/03/2013]

Sáng 28/03/2013 tại thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM (Liên hiệp TP.HCM) đã tổ chức “Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giữa Liên hiệp TP.HCM và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Trà Vinh - Giai đoạn 2013 – 2016”.
1