Cở chữ: 09:07 AM,28/06/2017
Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Trà Vinh

Sáng 28/03/2013 tại thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM (Liên hiệp TP.HCM) đã tổ chức “Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giữa Liên hiệp TP.HCM và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Trà Vinh - Giai đoạn 2013 – 2016”.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Thị Thu Thủy, Phó Trưởng đại diện Văn phòng phía Nam - Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh; đồng chí Trần Văn Vẹn, Chủ tịch Liên hiệp tỉnh Trà Vinh; đồng chí Lê Hưng Quốc, Chủ tịch Liên hiệp TP.HCM; cùng lãnh đạo và cán bộ thuộc Văn phòng phía Nam và các Ban công tác chuyên môn của cơ quan thường trực Liên các tổ chức hữu nghị TP.HCM và tỉnh Trà Vinh.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp diễn ra trong không khí hân hoan dưới sự chứng kiến của toàn thể lãnh đạo và cán bộ của hai Liên hiệp; cụ thể hóa mối quan hệ phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giữa Liên hiệp TP.HCM và Liên hiệp tỉnh Trà Vinh trong việc tăng cường, mở rộng và đổi mới công tác đối ngoại nhân dân. Quy chế gồm 12 điều, trong đó quy định rõ hai bên cùng phối hợp trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác đối ngoại nhân dân; tổ chức các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước; công tác thông tin, tuyên truyền và vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện công tác đối ngoại; phối hợp vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; phối hợp trong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, vận động bà con kiều bào hướng về tổ quốc, góp phần tham gia xây dựng; củng cố và phát triển các mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với bạn bè quốc tế…

Ngay sau buổi lễ đã diễn ra phiên họp đầu tiên giữa Liên hiệp TP.HCM và Liên hiệp tỉnh Trà Vinh. Hai bên trao đổi, thống nhất kế hoạch tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân; trao đổi thông tin công tác và nghiệp vụ; chia sẻ và học tập kinh nghiệm về củng cố và phát triển các hoạt động công tác đối ngoại nhân dân tại địa phương nhằm thu hút hiệu quả các nguồn lực viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Lễ ký kết hợp tác giữa hai Liên hiệp mang một ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa hai địa phương; cụ thể hóa nội dung chương trình hoạt động cho hai Liên hiệp trong năm 2013 và những năm tiếp theo; đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của hai địa phương nói riêng và cả nước nói chung. 

Nguồn: vietpeace.org.vn