Hoạt động liên hiệp

Hợp tác - hữu nghị

Phi chính phủ nước ngoài

Ngày 17/6/2017, Tổ chức Room to Read (RtR - Mỹ) phối hợp với Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ giáo dục cho nữ sinh huyện Trà Cú tổ chức buổi lễ Hoàn thành Chương trình cho các em nữ sinh tham gia Chương trình Hỗ trợ giáo dục cho nữ sinh huyện Trà Cú.

Kêu gọi viện trợ

Tổng số người truy cập