Cở chữ: 03:33 PM,21/06/2018
Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh sơ kết 5 năm thực hiện đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”

Sáng ngày 20/6/2018, Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án "Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới", dự và chỉ đạo có Đại tá Võ Duy Thanh-Chính ủy-Bộ CHQS tỉnh.

Đại tá Võ Duy Thanh-Chính ủy-Bộ CHQS tỉnh-Trao khen thưởng cho các cá nhân

Theo báo cáo tại hội nghị, 5 năm qua (2013 – 2018), Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt và triển khai nghiêm túc Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Nổi bật là thực hiện tốt nhiệm vụ biên soạn tài liệu giáo dục chính trị cho các đối tượng theo quy định; hình thức giáo dục chính trị được vận dụng linh hoạt đa dạng; tích cực đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động giáo dục chính trị nhờ vậy, chất lượng giáo dục chính trị cho các đối tượng được nâng lên….  kết quả kiểm tra giáo dục chính trị cho các đối tượng hàng năm luôn đạt 100%, tỷ lệ khá, giỏi đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Bình quân tỷ lệ khá, giỏi giai đoạn 2013 - 2018 đạt 78,55% (tăng 4,33% so với giai đoạn từ năm 2012 trở về trước). Hội nghị cũng đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện đề án và thống nhất phương hướng thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang tỉnh những năm tiếp theo”.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Võ Duy Thanh-Chính ủy-Bộ CHQS tỉnh yêu cầu trong thời gian tới cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả Đề án, tiến tới đổi mới toàn diện, làm chuyển biến thật sự về chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị. Chú trọng làm tốt công tác tập huấn bồi dưỡng, nâng cao trình độ về mọi mặt, xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy có năng lực, trình độ, kỹ năng hoạt động thực tiễn tốt. Xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng theo quy định. Phát huy tốt vai trò các tổ chức, các lực lượng và thiết chế văn hóa của đơn vị trong công tác giáo dục chính trị ở đơn vị...
Dịp này, Bộ CHQS tỉnh khen thưởng cho 14 cá nhân có thành tích qua 5 năm thực hiện đề án./.

Tin, ảnh: Hữu Hiệp-Nhân Anh
 


 
 .

Tin liên quan

12

Tổng số người truy cập