Cở chữ: 09:41 PM,15/01/2019
Huyện ủy Càng Long tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2018 và triển khai Nghị quyết năm 2019

Trong 02 ngày 09 và 10/01, Ban Thường vụ Huyện ủy Càng Long tổ chức Hội nghị lần thứ mười bảy: tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2018 và triển khai Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng hệ thống chính trị năm 2019, đồng chí Nguyễn Thanh Chấm, Bí thư huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Phạm Văn Tư, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ông Lê Thành Ôi, Chủ tịch UBND huyện cùng chủ trì Hội nghị.

Đồng chí: Nguyễn Thanh Chấm, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận tại hội nghị

Năm 2018, Huyện ủy đã chỉ đạo triển khai quán triệt thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy kết quả triển khai trong Đảng đạt 98,78%, ra hội viên đoàn thể và Nhân dân đạt 88,5%.


Quang cảnh Hội nghị


  Trong lĩnh vực kinh tế: tổng sản xuất toàn ngành đạt 8.427 tỷ đồng tăng 11,5% so với cùng kỳ, trong đó, giá trị nông-lâm nghiệp 3.489 tỷ; thủy sản 350 tỷ; công nghiêp-tiểu thủ công nghiệp 836 tỷ; xây dựng 790 tỷ; thương mại-dịch vụ 2.980 tỷ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 2.100 tỷ đồng, thu nhập bình quan đầu người 43 triệu đồng đạt 100% Nghị quyết, tăng 6 triệu đồng/người/năm so với cùng kỳ.     Tổng thu ngân sách Nhà nước ước cả đạt 175,14 % dự toán, tăng 23,07% so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa-xã hội: công nhận được 16 ấp văn hóa nông thôn mới và 02 xã đạt xã văn hóa nông thôn mới; công nhận được 04 trường đạt chuẩn Quốc gia đạt 200% so Nghị quyết, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt, tạo việc làm mới cho 3.100 lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,42% (còn 3,11% so với tổng số hộ); xuất khẩu 60 lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường; cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định, an toàn giao thông được đảm bảo. Kết quả, có ó 22/28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, các chỉ tiêu còn lại đạt từ 98% trở lên.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Chấm đánh giá cao và biểu dương các mặt mà các ngành, các địa phương đã đạt được trong năm 2018. Đồng thời, trong năm 2019 đề nghị các ngành, các địa phương cần làm tốt một số nội dung chủ yếu như: tiếp tục kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt tái cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế, làm tốt công tác an sinh xã hội, thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ của cán bộ công chức…

                                                                                         Tin, ảnh: Minh Hùng

Tổng số người truy cập