Cở chữ: 09:48 PM,15/01/2019
Huyện ủy Càng Long triển khai Nghi quyết chuyên đề năm 2019

Ngày 11/01, Ban Thường vụ Huyện ủy Càng Long tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để triển khai Nghị quyết chuyên đề năm 2019 về “ Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho Nhân dân”. Đồng chí Trần Bình Trọng, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, dự và trực tiếp triển khai.

Quang cảnh buổi hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe giới thiệu những nội dung cơ bản chuyên đề của năm 2019 về “ Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho Nhân dân”, góp phần quán triệt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ và chăm lo đời sống của Nhân dân cùng những nội dung, giải pháp học tập và làm theo nhằm đưa tư tưởng của Bác đi vào cuộc sống. Từ đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, trách nhiệm trong thực hành chức trách, nhiệm vụ; tích cực tu dưỡng, rèn luyện phương pháp tác phong công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.
 Đồng chí Trần Bình Trọng còn nhấn mạnh, năm 2019 là năm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm Bác viết tác phẩm “Dân vận”, 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Việc triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong năm 2019 và các năm tiếp theo chính là góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong  giai đoạn hiện nay.
Theo kế hoạch, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Càng Long sẽ tham mưu Huyện ủy chỉ đạo triển khai cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành huyện, riêng các xã, thị trấn có kế hoạch cụ thể tiếp tục triển khai trong toàn Đảng bộ xã-thị trấn và  hội viên, quần chúng nhân dân trên địa bàn trong thời gian tới.                                                                     

Tin, ảnh: Minh Hùng 
                                                                                


Tổng số người truy cập