Cở chữ: 01:23 PM,07/03/2019
Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII

Ngày 06/3/2019, Tổ công tác số 4 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Trần Bình Trọng - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm tổ trưởng đã đến kiểm tra tình hình quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII tại Chi bộ Kỹ thuật – Công nghệ của Đảng ủy Đài Phát thanh truyền hình và Chi bộ Khuyến nông – Khuyến ngư của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.Làm việc tại Chi bộ Kỹ thuật – Công nghệ

Đây là các cuộc làm việc thực tế để Tổ công tác có cơ sở kiểm tra Ban Thường vụ Đảng ủy Đài Phát thanh truyền hình và Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Qua kiểm tra cho thấy các cấp ủy đã tập trung tiếp thu, nghiên cứu, vận dụng, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 gắn với Chỉ thị 05 khóa XII tại đơn vị nhất là đã kịp thời ban hành các văn bản để tổ chức thực hiện các mặt công tác liên quan. Qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm và nhận diện biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đối với tập thể, cá nhân đảng viên thực hiện sát theo chỉ đạo. Đảng viên các chi bộ đã nghiêm túc cam kết, thực hiện cam kết tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện; chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, tích cực thực hiện mô hình học tập, làm theo Bác và mô hình dân vận khéo của cơ quan.
Phát biểu định hướng công tác trong thời gian tới cho các chi bộ, đồng chí Trần Bình Trọng đề nghị cấp ủy rà soát lại các mặt công tác, qua đó củng cố và phát huy những mặt đã làm tốt đồng thời tập trung thực hiện việc đánh giá nhận diện, khắc phục, phòng ngừa biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên theo đúng chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; điều chỉnh, ban hành văn bản thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 khóa XII sát hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đảm bảo dễ thực hiện và thực hiện hiệu quả; bổ sung, chỉnh sửa quy định về chuẩn mực đạo đức – nghề nghiệp phù hợp với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng, củng cố mô hình học tập, làm theo Bác phù hợp, tạo ra kết quả thiết thực, tạo sự lan tỏa việc học tập và làm theo trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đơn vị.

Tin, ảnh: Nguyễn Dũ

Tổng số người truy cập