Cở chữ: 08:38 AM,22/01/2019
Ngành Thuế Trà Vinh nỗ lực vượt dự toán thu ngân sách

                                                                                                                      Trần Văn Hiệp

                                             Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Trà VinhDoanh nghiệp được tuyên dương thành tích nộp thuế tốt - Ảnh: Cục Thuế

Năm 2018 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X, việc phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước (NSNN) rất quan trọng, Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã có nhiều chủ trương, giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính tạo thuận lợi cho người nộp thuế (NNT) phát triển sản xuất kinh doanh. Chính các yếu tố đó đã tác động đến tăng trưởng kinh tế, đóng góp ngân sách vượt 9,98% dự toán pháp lệnh (DTPL) năm 2018.
Kết quả thu NSNN nội địa do ngành thuế thực hiện năm 2018 trên địa bàn tỉnh là 3.790.926 triệu đồng, đạt 109,98% so dự toán pháp lệnh Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh giao (DTPL), đạt 105,39% so dự toán phấn đấu, tăng 21,52% so cùng kỳ. Nếu tổng thu trừ xổ số kiến thiết còn lại được 2.766.073 triệu đồng, đạt 106,51% so DTPL, tăng 21,90% so cùng kỳ. Nếu tổng thu trừ xổ số kiến thiết, tiền sử dụng đất, cổ tức, lợi nhuận được chia còn lại được 2.513.783 triệu đồng, đạt 101,28% so DTPL, tăng 18,61% so cùng kỳ, trong đó:


Tập huấn cập nhật chính sách thuế mới


Kết quả phân theo khoản thu, sắc thuế có 06 khoản thu, sắc thuế thu đạt và vượt DTPL, gồm: thu từ khu vực doanh nghiệp Trung ương được 939.925 triệu đồng, đạt 104,44% so DTPL, tăng 42,65% so cùng kỳ; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được 332.808 triệu đồng, đạt 214,71% so DTPL, tăng 90,40% so cùng kỳ; thu Xổ số kiến thiết được 1.024.853 triệu đồng, đạt 120,57% so DTPL, tăng 20,49% so cùng kỳ; thuế thu nhập cá nhân được 308.077 triệu đồng, đạt 114,10% so DTPL, tăng 24,22% so cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất được 248.783 triệu đồng, đạt 216,33% so DTPL, tăng 66,22% so cùng kỳ; thu cố định tại xã được 5.434 triệu đồng, đạt 135,85% so DTPL, tăng 10,73% so cùng kỳ. Tuy nhiên vẫn còn đến 08 khoản thu, sắc thuế chưa đạt dự toán (thu từ khu vực doanh nghiệp địa phương; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước; thuế Bảo vệ môi trường; lệ phí trước bạ; thu phí, lệ phí; thu khác ngân sách), trong đó đạt tỷ lệ cao nhất là thu từ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cũng mới đạt 94,11%, đạt tỷ lệ thấp nhất là thu khác ngân sách chỉ mới đạt 56,51%.
Trong các khoản thu, sắc thuế chiếm tỷ trọng lớn đạt và vượt dự toán nổi bật là số thu từ thuế nhà thầu nước ngoài ngoài do Công ty TNHH Janakuasa Việt Nam khấu trừ, nộp thuế thay cho các nhà thầu là 211.206 triệu đồng từ Dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 2; thu từ khu vực doanh nghiệp Trung ương là Công ty Nhiệt điện Duyên Hải 183.485 triệu đồng,…
Kết quả thu theo địa bàn: các phòng thuộc Cục Thuế thu được 3.151.495 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 83,13% tổng số thu NSNN của tỉnh, đạt 108,60% so DTPL. Các Chi cục Thuế  huyện, thị xã, thành phố thu được 639.431 triệu đồng, đạt 117,33% so DTPL, trong đó chi tiết theo từng địa bàn, có 08/9 Chi cục Thuế đạt và vượt DTPL, đó là thành phố Trà Vinh thu đạt 126,51%, thị xã Duyên Hải thu đạt 107,58%, huyện Trà Cú thu đạt 104,72%, huyện Cầu Ngang thu đạt 101,64%, huyện Châu Thành thu đạt 115,86%, huyện Duyên Hải thu đạt 117,37%, huyện Tiểu Cần thu đạt 106,48% và huyện Cầu Kè thu đạt 179,05%. Riêng Huyện Càng Long chỉ đạt 98,34%.
Nâng cao và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, hỗ trợ pháp luật thuế cho người nộp thuế; xây dựng phong trào khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ tự nguyện thực hiện pháp luật thuế góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách.
Việc tuyên truyền, hỗ trợ pháp luật thuế đã được ngành thuế thực hiện dưới nhiều hình thức và đa dạng về nội dung. Theo đó đã thực hiện 02 chuyên mục thuế và 02 chương trình dân hỏi lãnh đạo trả lời phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình; phát sóng 429 lượt trên Đài Phát thanh cấp huyện; phối hợp Báo Trà Vinh đăng 03 bài viết về gương điển hình nộp thuế tốt; đăng 12 tin, bài và 343 văn bản trên Trang thông tin điện tử; cấp phát 12.932 tờ gấp do Tổng cục Thuế, Cục Thuế đặt in; tổ chức tập huấn, đối thoại 40 cuộc, có 2.241 lượt NNT tham dự và có 46 câu hỏi được giải đáp trực tiếp tại hội nghị; trả lời 78 văn bản. Ngoài ra, ngành thuế cũng thực hiện tốt công tác tư vấn, giải đáp pháp luật thuế trực tiếp, điện thoại.
Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuế, ngành thuế đã công khai trước trụ sở cấp Cục Thuế gồm 164 TTHC và cấp Chi cục Thuế gồm 122 TTHC. Thêm vào đó, ngành Thuế đã ký thỏa thuận với hệ thống Bưu điện về cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, hoàn trả kết quả giải quyết TTHC thuế qua dịch vụ bưu chính công ích gồm 04 TTHC tại cấp Cục Thuế và 02 TTHC tại cấp Chi cục Thuế. Các TTHC này đã được ngành Thuế công khai trên Trang thông tin điện tử tại địa chỉ: http://travinh.gdt.gov.vn. Các TTHC thuế đã đạt mức độ 3 và 4, gồm: dịch vụ khai thuế và nộp thuế điện tử; dịch vụ hoàn thuế điện tử đối với doanh nghiệp hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và dự án đầu tư. Đến nay, đã có 100% doanh nghiệp thực hiện khai thuế qua mạng; 100% hồ sơ hoàn thuế đã được thực hiện giải quyết bằng phương thức điện tử đối với trường hợp hoàn thuế hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và dự án đầu tư; 97,79% doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử.
Ngoài ra, kể từ thời điểm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 02/11/2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020,… về việc triển khai thực hiện chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp”, ngành thuế đã chủ động phối hợp với Sở Tư pháp công khai địa chỉ, số điện thoại, nội dung hỗ trợ của chương trình. Thêm vào đó, ngành thuế cũng đã chủ động liên kết các tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ thuế, phần mềm kế toán, chữ ký số, hóa đơn điện tử và họ cũng đã cam kết, sẵn sàng hỗ trợ thực hiện TTHC thuế. Chính vì vậy, năm 2018 có 436 doanh nghiệp, chi nhánh thành lập mới, đạt 87,20% chỉ tiêu UBND tỉnh giao.Trong tổng số 436 doanh nghiệp, chi nhánh mới thành lập có 51 doanh nghiệp được thành lập chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể.
Ngành thuế tổ chức thường niên hội nghị tuyên dương NNT tiêu biểu thực hiện tốt pháp luật thuế nhằm xây dựng thành phong trào thi đua yêu nước, khuyến khích NNT phấn đấu đạt thành tích trong sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm và chấp hành tốt pháp luật thuế. Năm 2018, ngành thuế đã tôn vinh 115 NNT đạt thành tích xuất sắc thực hiện tốt pháp luật thuế (11 tổ chức và cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 05 tổ chức được Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng Bằng khen; 15 tổ chức và cá nhân được Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế tặng Giấy khen; 84 tổ chức và cá nhân được Cục trưởng Cục Thuế tặng Giấy khen) đại diện cho gần 18.000 NNT đã đồng hành cùng ngành thuế triển khai và tổ chức thực hiện toàn diện các giải pháp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN trong năm 2017 là 3.119.100 triệu đồng, đạt 108,30% DTPL, tăng 65,67% so cùng kỳ. Phát biểu trước hội nghị tuyên dương 115 NNT đạt thành tích xuất sắc thực hiện tốt pháp luật thuế, Ông Đồng Văn Lâm - Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh ghi nhận thành tích đóng góp của NNT trong việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN trong những năm qua và mong rằng NNT cần tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và nêu cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế nhằm hoàn thành nghĩa vụ thuế năm 2019.
Năm 2019, dự toán pháp lệnh thu ngân sách nhà nước được Bộ Tài chính giao là 3.771.800 triệu đồng, bằng 109,42% so DTPL năm 2018; Nghị quyết của Tỉnh ủy Trà Vinh giao dự toán phấn đấu thu NSNN năm 2019 là 3.830.000 triệu đồng, bằng 111,11% so DTPL năm 2018. Đây là mức tăng khá cao so với DTPL. Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, ngành thuế đã tham mưu cho UBND tỉnh giao dự toán thu NSNN đến từng địa bàn; triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp quản lý thu ngay từ đầu năm; tập trung các nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn nhằm khai thác tốt các nguồn thu còn tiềm năng. Bên cạnh đó, ngành thuế cũng đã đẩy mạnh và tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT những chính sách thuế mới có hiệu lực từ 01/01/2019, cải cách TTHC thuế theo xu hướng điện tử hóa, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm chi phí cho NNT yên tâm đầu tư mới, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, qua đó góp phần duy trì ổn định mức tăng trưởng số thu NSNN hàng năm.
Một mùa xuân lại đến với bao niềm vui mới, những thuận lợi và thách thức đan xen cho nhiệm vụ công tác thu ngân sách năm 2019, tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động trong ngành thuế Trà Vinh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần lao động sáng tạo, năng động, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019 được giao.
 

Tổng số người truy cập