Cở chữ: 08:37 PM,21/03/2019
Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh quán triệt học tập nghị quyết và chuyên đề sĩ quan QNCN năm 2019

Sáng ngày 21/3/2019, Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khi học tập nghị quyết và Chuyên đề Sĩ quan, Quân nhân Chuyên nghiệp năm 2019, Đại tá Võ Duy Thanh-Tỉnh ủy viên - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và quán triệt, triển khai Nghị quyết.

Đại tá Võ Duy Thanh-Chính ủy Bộ CHQS tỉnh-Triển khai Nghị quyết 35

Trong thời gian một ngày, các đồng chí là sĩ quan, Quân nhân Chuyên nghiệp có quân hàm từ thiếu tá trở lên ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS 9 huyện, thị xã, thành phố sẽ được quán triệt Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, học tập Chuyên đề về "Một số vấn đề về chủ nghĩa Dân túy hiện nay" và Chuyên đề về "Một số nhận thức mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay".


Quang cảnh Hội nghị


Thông qua việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị và chuyên đề SQ, QNCN năm 2019 giúp cho cán bộ, đảng viên trong Bộ CHQS tỉnh nắm chắc những nội dung, quan điểm cơ bản, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được xác định trong nghị quyết và các chuyên đề. Trên cơ sở, tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng, nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Tin, ảnh: Hữu Hiệp
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

Tổng số người truy cập