Cở chữ: 09:38 AM,25/01/2019
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành quyển sách Những mô hình hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sau thành công của Hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lựa chọn mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác và được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn, bổ sung, chỉnh sửa 19 bài thuyết trình của các thí sinh dự thi cấp tỉnh để in thành quyển sách Những mô hình hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bìa quyển sách mô hình

Quyển sách biên tập thành 05 nhóm mô hình: (1) cải cách thủ tục hành chính; (2) nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, người đứng đầu; (3) về thực hành tiết kiệm, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau; (4) xây dựng tổ chức cơ sở đảng, hệ thống chính trị; (5) công tác tuyên truyền, vận động. Ở tất cả các mô hình đều xác định nội dung học tập và làm theo Bác. Do đó, thông qua quyển sách các tập thể, cá nhân sẽ nghiên cứu, vận dụng bổ sung, chỉnh sửa mô hình đang thực hiện hoặc xây dựng thành những mô hình mới, cách làm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ công tác, góp phần quan trọng nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.
 Được biết, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch phát hành quyển sách này đến tất cả các chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở trong toàn tỉnh, phát hành đến các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các đồng chí Tỉnh ủy viên... Nội dung Kế hoạch cũng nêu rõ yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tập trung nghiên cứu các mô hình được giới thiệu và tổ chức thảo luận, thống nhất lựa chọn nội dung mô hình để nhân rộng; các cơ quan báo chí, văn hóa, văn nghệ,... xây dựng kế hoạch tuyên truyền, sáng tác, quảng bá nội dung học tập và làm theo Bác của quyển sách, những mô hình, điển hình được giới thiệu, những tập thể, cá nhân học tập và làm theo Bác theo quyển sách.
Từ tác động tích cực của quyển sách, trong thời gian tới việc xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình ở tỉnh Trà Vinh sẽ mang lại kết quả cụ thể, nâng lên về chất, góp phần đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành phong trào cách mạng sâu rộng, thiết thực. 

Tin, ảnh: Chí Thành


Tổng số người truy cập