Cở chữ: 07:39 AM,09/04/2019
Kế hoạch 118-KH/TU ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xét chọn “Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Trà Vinh đợt II (2018 - 2020)

Tổng số người truy cập