Cở chữ: 08:48 PM,11/04/2019
Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị-hành chính khoá 37 – năm 2019

Sáng ngày 09/4/2019, Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng Lớp trung cấp lý luận chính trị-hành chính hệ tập trung khoá 37 – năm 2019. Đồng chí Huỳnh Công Lập, Tỉnh uỷ viên-Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, đồng chí Kiên Quân – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đến dự lễ.

Quang cảnh lễ khai giảng

Tham gia lớp học có 68 học viên là công chức, đảng viên thuộc diện quy hoạch cấp uỷ của các xã, phường, thị trấn và các chi, đảng bộ cơ sở. Trong thời gian học tập trung 6 tháng, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập các chuyên đề về: Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Hệ thống chính trị, nhà nước pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ v.v…
Bên cạnh việc nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ quản lý nhà nước, khoá học còn nhằm giúp cho học viên đạt yêu cầu về tiêu chuẩn để tham gia cấp uỷ cơ sở nhiệm kỳ 2012 - 2025 và những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: Nguyễn Dũ


Tổng số người truy cập