Hoạt động

Kỷ niệm 66 năm thành lập ngành nhiếp ảnh Việt Nam

Các Chi hội

Là một tộc người trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam , dân tộc Khmer thuộc nhóm ngôn ngữ MÔN-KHMER, người Khmer đã sinh sống lâu đời ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đồng bào Khmer có nền văn hóa, tiếng nói, chữ viết riêng; nhưng cùng chung một lịch sử bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng bào Khmer sống xen kẻ với người Kinh, Hoa, Chăm trong các phum sóc, ấp, khóm...thuộc các tỉnhTrà Vinh, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang, Tây Ninh, Bạc Liêu, Bình Phước, Cà Mau, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh...

Tổng số người truy cập