Làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” [22/04/2019]

Xuyên tạc lịch sử chính là phá hoại tương lai.

(Theo QĐND, 22/4/2019)

Ngăn ngừa, chặn đứng những thông tin, hành vi lệch chuẩn văn hóa. [04/04/2019]

… Những ngày qua, câu chuyện về một bộ phận thanh thiếu niên "tung hô" và bày tỏ “ngưỡng mộ” đối với một đối tượng từng có tiền án, tiền sự, đánh bạc, ghi đề, sử dụng ma túy và có những lời nói, hành vi phản giáo dục trên mạng xã hội (MXH),

(Theo QĐND, 04/4/2019)

Xây dựng niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo lành mạnh cho nhân dân [01/04/2019]

…Thời gian qua, những biểu hiện lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để trục lợi khiến hoạt động tâm linh trở nên xô bồ, buộc các cơ quan quản lý phải vào cuộc chấn chỉnh.

(Theo QĐND 01/4/2019)

Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” [28/03/2019]

Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện lệch lạc trong văn hóa ứng xử.

(Theo QĐND 28/3/2019)

Làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” [12/03/2019]

Tôn trọng quyền tự do, tín ngưỡng của nhân dân trên cơ sở lợi ích quốc gia, dân tộc.

(Theo QĐND 10/3/2019)

1