Cở chữ: 10:21 AM,14/08/2017
Hội Kiến trúc sư (Hội phối thuộc)

01  Lê Minh Tân  Chủ tịch
02  Lê Minh Nguyện  Phó Chủ tịch
03  Nguyễn Quốc Thịnh  Ủy viên
04  Nguyễn Thanh Thúy  Ủy viên
05  Lê Công Trứ  Ủy viên