Cở chữ: 08:40 AM,14/11/2018
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TRÀ VINH:

TRẠI SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUẬT KHMER NĂM 2018


Ngày 28 tháng 9 năm 2018, Hội Văn học Nghệ thuật tổ chức Trại sáng tác văn học nghệ thuật Khmer tỉnh Trà Vinh năm 2018 với chủ đề “Tiếp tục mở rộng các thể loại Văn học Nghệ thuật Khmer”. Thời gian 03 ngày (từ ngày 28/9 – 30/9/2018).Đ/c Thạch Bồi- Phó Chủ tịch Hội phát biểu khai mạc trại

Ngày 28/9/2018, các trại viên được tập huấn 02 chuyên đề chính: (1)-Phong tục lễ nghi Khmer; (2)- Tìm hiểu về thơ ca Khmer (cách ngâm và cách thể hiện các thể loại thơ ca Khmer). Ban Tổ chức trại sáng tác chuẩn bị đầy đủ tài liệu, giáo trình. Ngày 29-30/9/2018, đi thực tế sáng tác tại một số di tích nổi tiếng ở tỉnh Kiên Giang.
Giáo viên thỉnh giảng của trại là giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy cũng như trong hoạt động sáng tác văn học nghệ thuật Khmer như: Giảng viên Thạch Om  và Giảng viên Châu Ôn.


Thầy Thạch Om đang giảng bài


Đây là một trong những hoạt động thường xuyên của Hội Văn học Nghệ thuật nhằm giúp cho anh chị em hội viên Khmer tăng cường hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sáng tác, tìm hiểu lịch sử văn hóa dân tộc Khmer Nam Bộ, tạo sự đoàn kết gắn bó giữa hội viên Chi hội văn nghệ Khmer với nhau và giữa hội viên Trà Vinh với hội viên tỉnh bạn Kiên Giang. 
                                                                                       

Ngô Tuyền