TRẦN THÀNH NGHĨA

MỘT ĐỜI BỤI PHẤN

Nhìn vào đôi mắt
Có nụ cười thầy
Trắng màu bụi phấn
Nhẹ rơi, nhẹ rơi.

Nhìn vào bàn tay
Dịu dàng nét chữ
Hiện tại quá khứ
Thầy giảng từng lời.

Bài học xong rồi
Lời thầy vang mãi
Từng câu răn dạy
Vẫn còn khắc sâu.

Dù tóc bạc đầu
Lời thầy vẫn ấm
Ân cần tay nắm
Dìu dắt em đi.

Trong từng nghĩ suy
Ơn thầy sâu nặng
Một đời bụi phấn
Tinh thơm học trò!

                               T.T.N


Tin liên quan

1