Cở chữ: 02:47 PM,05/04/2019
Những phát ngôn ấn tượng

Trong tuần qua (11/3 – 17/3/2019) VTV1 tổng hợp những phát ngôn của lãnh đạo tại các Hội nghị do cấp Trung ương tổ chức:“... Khối tư nhân một người nhiều việc,
Khối nhà nước một việc nhiều người”.

(Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ)


“... Hành vi không chuẩn mực của giáo viên
khi dạy thêm thì xử lý như thế nào”.

(Bà Nguyễn Thanh Hải,

Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội)


“...Có chùa cúng sao giải hạn thu được cả chục tỷ”.

(TS Đoàn Hương)


BBT