Cở chữ: 04:50 PM,12/03/2019
Những phát ngôn ấn tượng

Trong tuần qua (04/3 – 10/3/2019) VTV1 tổng hợp những phát ngôn của lãnh đạo tại các Hội nghị do cấp Trung ương tổ chức:“... Không nhắc đồng nghĩa với vùi dập thủ trưởng đấy”.

(Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng)


“... Chưa bao giờ thành phố thiếu lãnh đạo như hiện nay”.

(Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh)


“... Phạt lỗi giao thông cao sẽ đánh thẳng vào nồi cơm người nghèo”.

(Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội)


BBT