Tìm chọn hiền tài. [17/05/2019]

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 129 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2019), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có đôi điều suy ngẫm về công tác cán bộ.

NOI GƯƠNG CÁC ĐIỂN HÌNH LÀM THEO LỜI BÁC. [16/05/2019]

Hướng tới kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Bác Hồ và 50 năm thực hiện Di chúc của Người, các đơn vị, địa phương trên cả nước đã và đang tổ chức các chương trình, lễ tuyên dương những tấm gương điển hình làm theo lời Bác.

Hướng dẫn số 71 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh [14/05/2019]

Tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019)

Chuyện ít biết về ca khúc “Như có Bác trong ngày vui đại thắng”. [02/05/2019]

“Như có Bác trong ngày vui đại thắng” không chỉ là một ca khúc, mà đó còn là sự tri ân, là tiếng lòng của ông với miền Nam rồi bỗng vỡ òa khi “thành đồng Tổ quốc” được hoàn toàn giải phóng.

NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT [24/04/2019]

Muốn sống, phải dám tự tin và biết tự hào

Nêu gương, trách nhiệm và đạo lý của cán bộ lãnh đạo. [11/04/2019]

Việc nêu gương của người lãnh đạo, quản lý góp phần hoàn thiện phẩm chất, nhân cách của người cộng sản, củng cố đoàn kết nội bộ Đảng, đồng thuận xã hội...

Gương sáng cần phát huy [04/04/2019]

Ông Trần Hoắt (dân tộc Khmer), ở ấp Hương Phụ B, xã Đa Lộc huyện Châu Thành là người thầy, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc Khmer luôn hết lòng vì người nghèo và sự nghiệp trồng người  ở địa phương.

Thực hành sinh ra hiểu biết, hiểu biết tiến lên lý luận, lý luận lãnh đạo thực hành (19-7-1951). [22/03/2019]

Trong tháng 7-1937, đồng chí Mao Trạch Đông viết tập “Thực tiễn luận”, bàn về lý luận và thực hành, biết và làm. Sau đây là tóm tắt nội dung tập “Thực tiễn luận” nói theo cách Việt Nam cho dễ hiểu.

Hồ Chí Minh Người sáng tạo vĩ đại [13/03/2019]

Theo thời gian, càng ngày thế giới càng nói nhiều về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là một đề tài lớn lao và hấp dẫn, khai thác chưa bao giờ cạn.
1