BÁC RẤT GẦN CHÚNG TA [28/11/2017]

Phong cách Hồ Chí Minh được biểu hiện trong suy nghĩ, trong tâm tư, trong việc làm và trong đời sống hàng ngày của Người... (Nguyễn Văn Hiếu)

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 - GIÁ TRỊ KHAI MỞ VÀ TINH THẦN KHAI SÁNG MỘT THẾ KỶ CHO NHÂN LOẠI [28/11/2017]

Cách mạng Tháng Mười Nga - cuộc cách mạng mang sứ mệnh khai sinh ra chủ nghĩa xã hội hiện thực - một kiểu phát triển xã hội mới, công bằng và dân chủ hơn cho thế giới. Đến nay, dấu ấn tròn 100 năm trôi qua vẫn không làm phai nhạt sức sống trường tồn, giá trị khai mở và tinh thần khai sang cho nhân loại.... (dangcongsan.vn)

ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC TRONG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM – VỮNG BƯỚC ĐI TỚI TƯƠNG LAI [12/06/2017]

Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định thắng lợi của của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Hiện nay, tinh thần tạo nên sức mạnh ấy đang tiếp tục tác động mạnh mẽ đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hôm nay... (NGUYỄN VĂN THANH)

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NGÂN VANG TRONG LÒNG THƠ CA [12/06/2017]

Cảm hứng cách mạng mùa Thu sôi nổi, hào hùng
Cảm hứng thơ về Cách mạng Mùa thu năm 1945 là nguồn cảm hứng mãnh liệt như “thác lũ tràn về”, một nguồn thơ mới dồi dào sôi nổi, chưa từng có trước đó... (Nguyễn Văn Hiếu)
1