Nâng tầm bản lĩnh văn hóa dân tộc trong thời đại toàn cầu hóa []

Việt Nam hiện là một quốc gia hoàn toàn có chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập dân tộc, song trong bối cảnh toàn cầu hóa, trước các làn sóng “xâm lăng văn hóa” thâm nhập vào nước ta dưới mọi hình thức, thủ đoạn tinh vi, chúng ta không thể lơ là, coi nhẹ nhiệm vụ bảo vệ nền văn hóa dân tộc-nhân tố quan trọng cấu thành độc lập dân tộc một cách bền vững nhất.

Quyết định Số: 45/2018/QĐ-TTg [22/11/2018]

Số: 45/2018/QĐ-TTg

Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo Việt Nam theo quy định của pháp luật [11/09/2018]

Theo nguồn Tạp chí Thông tin đối ngoại - BTGTW


Chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo nói chung, Biển đảo Việt Nam nói riêng là hai khái niệm pháp lý được quy định trong pháp luật về biển của các quốc gia ven biển trên cơ sở Công ước Liên hợp quốc (LHQ) về Luật Biển năm 1982 (gọi tắt là Công ước 1982, tên tiếng Anh là United Nations Convention on the Law of the Sea, hay thường được gọi tắt là UNCLOS 1982), được 107 quốc gia, trong đó có Việt Nam, ký tại Montego Bay, Jamaica (tính đến nay, số quốc gia ký là 157). Luật Biển của nước ta được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIII, ngày 21/6/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013 (gọi là Luật Biển năm 2013) đã quy định về chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo nước ta.

Đừng ngộ nhận về quyền con người mà quên đi nghĩa vụ công dân [29/08/2018]

Trong thời gian gần đây, nhất là từ một số vụ biểu tình gây rối xảy ra ở một số nơi với cớ phản đối dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc (gọi tắt là Luật Đặc khu) và Luật An ninh mạng, trước đó là một số vụ án xét xử một số người lợi dụng tự do ngôn luận báo chí, internet… các thế lực thù địch trong và ngoài nước ráo riết tuyên truyền rằng Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền (quyền con người-QCN).


Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa với quyền công dân và quyền con người ở Việt Nam [30/07/2018]

 Có những giá trị xã hội ở Việt Nam được xem như là tự nhiên, trong đó có chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN). Tiền thân của chế độ dân chủ XHCN là chế độ dân chủ, cộng hòa, ra đời sau cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Với chế độ xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, cầm quyền, lần đầu tiên người Việt Nam mới có các quyền công dân (QCD) và quyền con người (QCN).


Hội tụ mọi sự sáng tạo vào mục tiêu cao nhất: nuôi dưỡng, xây dựng con người Việt Nam của thời kỳ mới [27/07/2018]

Ngày 25-7, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (1948 - 2018), Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn.

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin không lỗi thời! (Kỳ 1) [25/07/2018]

Nhiều năm qua, các thế lực xấu, thù địch luôn cố gắng truyền bá luận điệu cho rằng, vì Chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã lỗi thời cho nên không thể xây dựng xã hội mới tốt đẹp trên nền tảng học thuyết đó (!) và trên thực tế luận điệu này đã mê hoặc được một số người. Vì thế, làm sáng tỏ bản chất vấn đề là một yêu cầu bức thiết trong cuộc đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch.

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin không lỗi thời! (Tiếp theo và hết) * [25/07/2018]

Kỳ 2)- Đó là cơ sở để thấy rằng, sự sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Liên Xô và một số nước không có nghĩa quan điểm của học thuyết Mác - Lê-nin về CNXH là sai lầm và lỗi thời, mà ngược lại, sẽ là ảo tưởng nếu cho rằng chủ nghĩa tư bản (CNTB) đang thắng thế. 

NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG “XÃ HỘI DÂN SỰ” ĐỂ CHỐNG PHÁ NƯỚC TA [21/03/2018]

Trong những năm qua, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng “xã hội dân sự” (XHDS) để “diễn biến hòa bình” chống phá nước ta. Chúng tập trung vào một số hoạt động cơ bản sau:

12