Cỡ chữ: 01:57 PM,12/03/2019
Họp thông qua phương án Thiết kế Nhà trưng bày Khu di tích lịch sử Đền thờ Bác Hồ, tỉnh Trà Vinh

Ngày 03/3/2019, tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban giám đốc Sở VHTTDL đã tổ chức cuộc họp để nghe đơn vị tư vấn trình bày phương án Nhà trưng bày Khu di tích lịch sử Đền thờ Bác Hồ, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Tham dự và chủ trì cuộc họp có Ông Dương Hoàng Sum, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ông Trần Minh Thanh, Phó Giám đốc Sở; lãnh đạo: Ban quản lý di tích, Bảo Tàng Tổng hợp tỉnh, Phòng Quản lý Văn hóa Du lịch và đơn vị tư vấn thực hiện là Công ty TNHH MTV HAT ART TP.HCM.Quang cảnh cuộc họp

       

Tại cuộc họp, các đại biểu được đơn vị tư vấn thuyết trình Phương án trưng bày hạng mục Nhà trưng bày của Khu di tích lịch sử Đền thờ Bác Hồ, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Theo đó, tên chuyên đề trưng bày dự kiến là: “Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong lòng nhân dân Trà Vinh”; mục đích: giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời nói lên niềm tin son sắt, lòng kính yêu vô hạn của nhân dân Trà Vinh đối với Đảng và Bác hồ trong những năm tháng gian khổ, ác liệt nhất của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội khi đất nước hoàn toàn độc lập; phân chia lại không gian bố cục nhà trưng bày cho khoa học, hợp lý, hiện đại, có tính tương tác cao với khách tham quan.

Sau khi nghe phần trình bày của đơn vị tư vấn, các đại biểu có nhiều ý kiến đóng góp để hoàn thiện đề cương. Phát biểu kết thúc buổi làm việc Ông Dương Hoàng Sum, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cơ bản thống nhất với nội dung đề cương trưng bày của đơn vị tư vấn; tuy nhiên yêu cầu đơn vị tư vấn khảo sát thêm thực tế Nhà trưng bày để nghiên cứu thiết kế không gian, bố cục cho khoa học, khắc phục tiếng ồn âm thanh, nhiệt độ, ánh sáng; giao Bảo tàng Tổng hợp tỉnh phối hợp với Ban Quản lý di tích sưu tầm thêm tài liệu, hình ảnh, hiện vật,… để hỗ trợ đơn vị tư vấn xây dựng hoàn thiện Đề cương, đưa ra lấy ý kiến các nhà chuyên môn, cán bộ lão thành cách mạng có liên quan, am hiểu về quá trình xây dựng công trình đóng góp một lần nữa. Giao các đơn vị cố gắng đẩy nhanh tiến độ thực hiện để nữa đầu quý II/2019 tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện, đến ngày Quốc khánh 02/9 trưng bày giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh./.
 

                                                                                                          Tin, ảnh: Kiến Văn

Ảnh hoạt động