Cỡ chữ: 03:21 PM,14/04/2014
Trà Vinh công nhận và tái công nhận danh hiệu văn hóa cho 10 đơn vị xã, phường, thị trấn

   

     Ngày 15/11/2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ký ban hành các Quyết định số 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210/QĐ-UBND, công nhận và tái công nhận 10 đơn vị xã, phường, thị trấn trong tỉnh đạt danh hiệu văn hóa. Đây là những đơn vị qua thời gian hai năm phấn đấu thực hiện đạt và giữ vững các tiêu chuẩn, tiêu chí theo Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh Trà Vinh về tiêu chuẩn, thủ tục công nhận danh hiệu xã, phường, thị trấn văn hóa, được Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh kiểm tra, xem xét, trình UBND tỉnh ra quyết định công nhận trong năm 2013.

     Trong 10 đơn vị được công nhận, tái công nhận đạt danh hiệu văn hóa lần này, có 8 đơn vị được tái công nhận là Phường 1, Phường 3 - Thành phố Trà Vinh; xã Mỹ Cẩm, xã An Trường - huyện Càng Long; xã Trường Long Hòa - huyện Duyên Hải; xã Mỹ Long Bắc, Thị trấn Cầu Ngang – huyện Cầu Ngang; Thị trấn Tiểu Cần - huyện Tiểu Cần và 02 đơn vị được công nhận mới là xã Lương Hòa A - huyện Châu Thành; xã Hiệp Thạnh - huyện Duyên Hải. Theo quy định, danh hiệu “xã, phường, thị trấn văn hóa” này có giá trị trong 2 năm, do đó khi được công nhận cũng như tái công nhận các đơn vị phải tiếp tục phấn đấu giữ vững và nâng cao chất lượng danh hiệu văn hóa để tiếp tục được tái công nhận trong những năm tiếp theo. Đây cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn cho các địa phương về trước mắt và lâu dài.

     Được biết, trong thời gian tới, các đơn vị xã, phường, thị trấn này sẽ tổ chức buổi lễ long trọng để đón bằng công nhận của Chủ tịch UBND tỉnh, đánh dấu thành quả đạt được sau hai năm cả tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân cùng nhau cố gắng phấn đấu, kiên trì xây dựng đạt danh hiệu văn hóa, qua đó, nhắc nhở nhau tiếp tục đồng tâm hiệp lực để giữ vững danh hiệu này trong những năm tới. 

   
                                                                                        HOÀNG MỄN

Bài viết khác

1234

Ảnh hoạt động