Cỡ chữ: 02:21 PM,24/12/2018
Trà Vinh sớm triển khai “Dự án Phát triển du lịch Trà Vinh bằng giải pháp sáng tạo, công nghệ và xã hội hóa”

   

Ông Đồng Văn Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh (bên trái) trải nghiệm du lịch bằng Công nghệ thực tế ảo

        Tại buổi làm việc, ông Lý Đình Quân, chuyên gia tư vấn trình bày mục tiêu của dự án và đề xuất các giải pháp sáng tạo đối với phát triển du lịch Trà Vinh theo hướng tổng thể, sát với thực tiễn và nhu cầu của thị trường bằng các phương pháp đổi mới sáng tạo, công nghệ 4.0 và phương pháp xã hội hóa cao. Các giải pháp khai thác tối đa các tài nguyên du lịch hiện có của Trà Vinh trong thời gian nhanh nhất như: Hình thành Ban Chỉ đạo hợp tác phát triển, kết nối nguồn lực trong quá trình vận hành các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài tỉnh; chuẩn hóa được các điểm đến tiêu biểu, các mô hình kinh doanh du lịch mới, tạo thương hiệu và giá trị cho các điểm đến bằng các phương thức mới như quy trình dịch vụ, đào tạo, truyền thông; thu hút và đào tạo nhiều nguồn nhân lực cho phát triển du lịch với các giải pháp chuyển giao tri thức, kết nối nguồn lực cho phát triển du lịch; thu hút và thiết lập các hệ thống công nghệ và các công cụ hỗ trợ để phát triển du lịch hiệu quả; xây dựng và kết nối các mạng lưới chuyên gia, các tổ chức du lịch, các đơn vị truyền thông và các sở ngành, doanh nghiệp cho phát triển du lịch… Dự án sẽ giúp cho tỉnh Trà Vinh trong vòng 3 năm từ 2019 – 2021 tăng trưởng du lịch trên 50% hàng năm và đứng thứ hạng 7-8/12 tỉnh, thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; chi phí thực hiện khoảng 1,2 tỷ đồng, với phương thức Nhà nước 60%, xã hội hóa 40%.
        Đồng thời, các thành viên Trung tâm Ươm tạo Khởi nghiệp Sông Hàn (Đà Nẵng) giới thiệu các hình thức phát triển du lịch do Trung tâm đang thực hiện hiệu quả như: Làng Văn hóa Du lịch Khmer tỉnh Trà Vinh; du lịch trải nghiệm gắn với du lịch cộng đồng (tỉnh Hà Giang); du lịch thân thiện với môi trường (Vịnh Hạ Long); du lịch kết hợp bất động sản và nuôi trồng thủy sản; mô hình kế toán 365 độ; mô hình ứng dụng công nghệ thực tế ảo trong du lịch Việt Nam.
        Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đồng Văn Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự chuẩn bị của các chuyên gia về mục tiêu, giải pháp của dự án để thúc đẩy phát triển du lịch. Trà Vinh có nhiều tài nguyên du lịch với nhiều đặc thù từ du lịch nhân văn, du lịch tự nhiên, du lịch làng nghề, du lịch gắn với các lễ hội, ẩm thực… Năm 2017 và 2018 tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương tạo điều kiện phát triển du lịch, trong đó có sự tư vấn của các chuyên gia đến từ Trung tâm Ươm tạo Khởi nghiệp Sông Hàn (Đà Nẵng) đã khởi động ra mắt “Không gian ký ức” hay “Con đường bích họa” của đề án Làng Văn hóa Du lịch Khmer tỉnh Trà Vinh thực hiện với phương thức xã hội hóa. Trong thời đại của nền kinh tế tri thức và cuộc cách mạng công nghệ 4.0, nếu Trà Vinh tiếp tục phát triển du lịch theo cách thức và giải pháp cũ thì khó tạo ra lợi thế trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long… Do đó cần phải đẩy nhanh tiến độ, nhiều giải pháp cụ thể hơn, thiết thực hơn trong phát triển du lịch. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Lâm đề nghị các ngành đóng góp ý kiến cho dự án, giao Sở VHTT&DL tổng hợp trình UBND tỉnh cho chủ trương; giao Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Tài chính xem xét lại các nguồn kinh phí để bố trí vốn cho dự án, xem xét phương thức thực hiện dự án theo đúng quy định của Nhà nước đảm bảo trong tháng 12/2018 triển khai thực hiện./.
 
                                                                                                                Tin, ảnh: Phúc Nguyên

Bài viết khác

1234

Ảnh hoạt động