Cỡ chữ: 11:54 AM,13/11/2018
Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh công bố mới và bãi bỏ TTHC trong lĩnh vực Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền Sở VHTTDL

   Xem chi tiết tại đây

Ảnh hoạt động