Cở chữ: 07:32 AM,08/04/2013
Kết quả thực các chỉ tiêu kinh tế - xã hội Quí I năm 2013

Chỉ tiêu

Đơn vị

Chỉ tiêu KH

năm 2013

Thực hiện quí I   2012

Ước TH quí I 2013

1. Tốc độ tăng giá trị GDP

% tăng

10,5

9,21

8,05

2. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội

Tỷ đồng

7.300

1.431

1.709

3. Thu Ngân sách nhà nước theo dự toán

    Thu Xổ số kiến thiết

Tỷ đồng

 

Tỷ đồng

1.057

 

350

114,9

 

64,6

139,4

 

65,9

4. Kim ngạch xuất khẩu

Triệu USD

280

54,4

47,9

5. Tạo việc làm mới cho lao động

     Xuất khẩu lao động

Lao động

Lao động

22.000

200

280

 

52

4

6. Tỷ lệ hộ dùng điện

%

97,4

94,5

96,52

 

                                                                                                                                                   phòng NCTHTổng số người truy cập