Cở chữ: 03:16 PM,07/04/2014
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội Quí I - 2014

Chỉ tiêu

Đơn vị

Chỉ tiêu KH

năm 2014

Ước TH quý I/2013

Ước TH quý I/2014

1. Tốc độ tăng giá trị GDP

% tăng

11

8,05

9,68

2. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội

Tỷ đồng

12.500

1.530

7.855

3. Thu Ngân sách nhà nước theo dự toán

    Thu xổ số kiến thiết

Tỷ đồng

 

Tỷ đồng

 

1.230

400

 

139,4

65,9

 

278,9

129,2

4. Kim ngạch xuất khẩu

Triệu USD

280

47,9

74,2

5. Tạo việc làm mới cho lao động

     Xuất khẩu lao động

Lao động

Lao động

22.000

200

52

4

15.037

44

6. Tỷ lệ hộ dùng điện

%

98

96,52

96,61

 

* Phụ chú: các chỉ tiêu kinh tế - xã hội còn lại đến thời điểm tháng 6 và cuối năm mới thống kê được

 

QD tổng hợpTổng số người truy cập