Cở chữ: 02:33 PM,18/03/2019
Trà Vinh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019

Ngày 05/3/2019, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (Ban Chỉ đạo) tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác năm 2019. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Văn Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.
Dự Hội nghị tại điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh gồm: Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh: Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; Thanh tra; Cục thuế; Viện kiểm sát nhân dân; Tòa án nhân dân và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh.
Tại điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố gồm: Trưởng Ban Chỉ đạo - Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ trì hội nghị; thành viên Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố và Trưởng Ban Chỉ đạo xã, phường, thị trấn.


Ảnh: Quang cảnh Hội nghị


Năm 2018, các ngành, các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật và phát triển phong trào bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh; các đề án, kế hoạch chuyên đề của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật từng bước phát huy hiệu quả, đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp tích cực tham gia, góp phần quan trọng tạo chuyển biến mạnh trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Số vụ phạm pháp về hình sự giảm; tỷ lệ điều tra phá án hình sự và tiếp nhận, giải quyết số tố giác, tin báo tội phạm đạt, vượt chỉ tiêu Kế hoạch đề ra; tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí; số vụ phạm tội về ma túy được phát hiện, xử lý nhiều hơn so với cùng kỳ,... cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu do Trung ương giao.
Các hành vi vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực được phát hiện và xử lý kịp thời, đúng quy định, không để xảy ra dư luận bức xúc trong Nhân dân hoặc gây phức tạp về ANTT.
Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Văn Lâm đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nổ lực, cố gắng của các ngành, các cấp trong thời gian qua. Đặc biệt là sự phối hợp, tham gia nhiệt tình của các chức sắc, tôn giáo và Nhân dân trong phong trào bảo vệ ANTQ; phòng, chống tội phạm; tệ nạn xã hội.
Trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố quan tâm triển khai thực hiện tốt một số mặt công tác trọng tâm đã nêu tại Hội nghị, trong đó, quan tâm tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân để quán triệt thực hiện nghiêm túc. Định kỳ phải thông tin về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là các phương thức, thủ đoạn hoạt động nổi lên để mọi người biết, chủ động phòng ngừa.
Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát; thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất trên các lĩnh vực, địa bàn phụ trách, nhằm chủ động phòng ngừa và kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, không để Nhân dân phản ánh hoặc gây bức xúc; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết yêu cầu, tranh chấp, khiếu kiện của công dân, không để bức xúc hoặc khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Mở nhiều đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm; cao điểm xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Kịp thời điều tra, làm rõ các vụ án, nhất là các vụ trọng án, không để kéo dài gây bức xúc dư luận trong Nhân dân.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm mọi trường hợp quảng cáo, rải tờ rơi “Cho vay không cần thế chấp”; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Trà Vinh tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn đơn giản thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vay tiền, ngăn chặn tình trạng “tín dụng đen”.
Cấp ủy, chính quyền địa phương phải quan tâm chỉ đạo thực hiện lồng ghép phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc với thực hiện các chương trình, phong trào khác ở địa phương, như: Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa,…
Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Lãnh đạo Công an tỉnh đã trao Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ Công an cho 12 tập thể, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 29 tập thể và 10 cá nhân, Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 125 tập thể và 135 cá nhân./.


Trần Văn ViễnBài viết khác

12345...


Tổng số người truy cập