Cở chữ: 01:37 PM,06/09/2017
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Dũng chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.

Sáng ngày 30/8/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 - 2018. Thành phần tham dự hội nghị gồm: Ông Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (đến dự và chỉ đạo hội nghị); Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Khuyến học tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các phòng chức năng có liên quan thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông và Giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp và dạy nghề.   

Theo báo cáo tại hội nghị, ngành Giáo dục và Đào tạo trong tỉnh có bước phát triển mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận: Mạng lưới trường, lớp tiếp tục được củng cố theo hướng giảm dần điểm lẻ, tăng quy mô đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn; đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục từng bước được nâng cao cả về số lượng, chất lượng; chất lượng giáo dục ổn định; tỷ lệ học sinh bỏ học giảm; tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 (kết quả tốt nghiệp THPT đạt 98,31%)... Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được ngành Giáo dục và Đào tạo trong tỉnh vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như: Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học còn thiếu và chưa đồng bộ, chưa đáp ứng điều kiện để tổ chức dạy học 02 buổi/ngày; tỷ lệ học sinh bỏ học giảm nhưng vẫn còn cao (năm học 2016 - 2017: Tiểu học chiếm 0,29%; THCS chiếm 2.13%; THPT chiếm 1.31%; GDTX chiếm 10%);…(Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị)

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của các đại biểu tham gia hội nghị, ông Trần Anh Dũng - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu kết luận hội nghị, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm qua của quý thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo trong tỉnh; đồng thời, để phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu quý thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo trong tỉnh thực hiện tốt các nội dung sau:
- Tiếp tục triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác giáo dục và đào tạo; tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục.
- Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất trường lớp theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa; đảm bảo mạng lưới trường, lớp học phân bố đều, phát triển hài hòa, đồng bộ ở từng cấp học, phù hợp Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 16/6/2017, đáp ứng yêu cầu học tập của người dân và thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục và đào tạo.
- Rà soát, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp theo chuẩn quy định; sắp xếp, bố trí, quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên của từng ngành học, cấp học để khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ.
- Đổi mới công tác quản lý, nội dung chương trình, phương pháp dạy học, công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; giảm tỷ lệ học sinh yếu, tỷ lệ học sinh bỏ học, thực hiện tốt mục tiêu phổ cập giáo dục trung học cơ sở tạo tiền đề cho việc phổ cập giáo dục trung học, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh.
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giải đáp các kiến nghị của đại biểu dự họp; đồng thời, chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp các Sở, ngành tỉnh và địa phương có liên quan hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn của địa phương theo thẩm quyền, vượt thẩm quyền báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết; kết thúc bài phát biểu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc quý thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống; chúc toàn ngành giáo dục và đào tạo trong tỉnh đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2017 - 2018./.

Lan KGVXTổng số người truy cập