Cở chữ: 03:35 PM,11/03/2019
Bí thư Chi bộ Hành chính – Công báo thuộc Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng

Chiều ngày 25/02/2019, tại phòng họp Trung tâm Tin học – Công báo – Văn phòng UBND tỉnh. Đồng chí Huỳnh Chí Linh – Bí thư Chi bộ Hành chính – Công báo thuộc Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh Chủ trì cuộc họp lệ Chi bộ Hành chính – Công báo tháng 02/2019 và tổ chức lễ kết nạp đảng viên, trao quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Quang Tuyến, sinh ngày 30 tháng 11 năm 1990; quê quán: xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.


Đồng chí Huỳnh Chí Linh - Bí thư Chi bộ Hành chính – Công báo

 trao quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Quang Tuyến


Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. Theo đó tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Chí Linh -  Bí thư Chi bộ Hành chính – Công báo đã trao quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Quang Tuyến, Quyết định số: 3048-QĐ/ĐUK ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Chi bộ cũng nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên mới và phân công đảng viên chính thức trong chi bộ giúp đỡ, dìu dắt đồng chí Nguyễn Quang Tuyến và phải trải qua thời gian dự bị 12 tháng kể từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp.
Sau khi nhận Quyết định, đảng viên mới Nguyễn Quang Tuyến đứng trước Đảng kỳ, Quốc kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

HT


Tổng số người truy cập