Cở chữ: 04:07 PM,18/03/2019
Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Khối thi đua Khối 5

Chiều ngày 07/3/2019, tại Văn phòng UBND tỉnh Khối thi đua Khối 5 tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Khối trưởng Khối 5 chủ trì Hội nghị .
Tham dự hội nghị có đồng chí Hà Trí Trung – Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, đồng chí Nguyễn Trúc Mai – Phó Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh và đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị thành viên Khối 5 gồm: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tư pháp.


Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2018 Khối 5


Hội nghị đã thông qua Dự thảo báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Ngay từ đầu năm, Khối đã triển khai phong trào thi đua, tổ chức ký kết giao ước thi đua, đưa ra chỉ tiêu cụ thể, có thang điểm chặt chẽ làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị phấn đấu thực hiện với quyết tâm cao. Nội dung thi đua gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan. Các cơ quan trong Khối đã đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phong phú, thiết thực, hiệu quả; tạo không khí thi đua sôi nổi, đoàn kết, tăng cường và củng cố mối quan hệ công tác giữa các cơ quan trong Khối.
Ngoài ra, Hội nghị còn thông báo kết quả chấm điểm thi đua của các đơn vị thành viên. Căn cứ kết quả chấm điểm, sau khi thảo luận, Hội nghị đã biểu quyết thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho Văn phòng UBND tỉnh, tặng Bằng khen cho Văn phòng HĐND tỉnh và Sở Kế hoạch Đầu tư. Bầu chọn Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Khối trưởng và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm Khối phó thi đua năm 2019.
Cũng tại Hội nghị, Văn phòng UBND tỉnh đã bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng năm 2018 cho Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phát động phong trào thi đua năm 2019.
 Trước khi kết thúc hội nghị, các đơn vị thành viên đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2019 với tinh thần quyết tâm cao, cùng nhau đoàn kết, phối hợp có hiệu quả trong công tác tham mưu tổng hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh trong năm 2019./.
   

T.Trúc


Tổng số người truy cập