Trà Vinh: Phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh cho các huyện, thị xã, thành phố

[17/04/2017]

Nhằm tạo điều kiện cho Ủy ban nhân dân các huyên, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Trà Vinh hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của cấp huyện, ngày 13 tháng 4 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã ký Quyết định số 541/QĐ-UBND về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh cho các huyện, thị xã, thành phố.

1


Tổng số người truy cập