Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016

[13/07/2017]
Chiều ngày 07 tháng 7 năm 2017, tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017.

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc

[06/06/2017]

Ngày 01/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, các Sở, Ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị số 3005/CT-BNN-TY ngày 11/4/2017 và Công văn số 4214/BNN-TY ngày 23/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và Zika trên địa bàn tỉnh

[02/06/2017]

Từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh suốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Trà Vinh diễn biến phức tạp, tính đến ngày 28/5/2017, toàn tỉnh ghi nhận 533 trường hợp mắc, 03 trường hợp tử vong, tăng 212 trường hợp mắc và 03 trường hợp tử vong so với cùng kỳ năm 2016 (321 trường hợp mắc, không có tử vong). Đồng thời tỉnh chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do vi rút Zika.

Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017 - 2020

[01/06/2017]

Ngày 25/5/2017, UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 864/QĐ-UBND ban hành Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017 - 2020.

12345...


Tổng số người truy cập