Cở chữ: 02:27 PM,09/01/2018
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 của Đảng ủy Sở Xây dựng Trà Vinh

Sáng ngày 05/01/2018, tại Hội trường Sở Xây dựng, Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018.

Hội nghị do đ/c Nguyễn Văn Tâm, Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì và sự tham dự của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng.


Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018; báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2017 của Đảng ủy đối với các chi bộ và đảng viên. Đồng thời, tại hội nghị cũng đã phổ biến các thông tin thời sự, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.Ảnh: Quang cảnh Hội nghị sơ kết.


Tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị, các đồng chí trong Đảng ủy và đảng viên đã bày tỏ sự đồng tình, nhất trí với dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 cũng như kết quả kiểm tra, giám sát năm 2017 của Đảng ủy, trong thời gian qua đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi đảng bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nguyên tắc, nề nếp sinh hoạt đảng được các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và đảng viên chấp hành nghiêm.


Tại Hội nghị đã đưa ra các giải pháp và phương hướng chính để thực hiện công tác xây dựng Đảng năm 2018, cụ thể:

- Tập trung đổi mới việc triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, để đảm bảo đạt chất lượng; Áp dụng phổ biến công nghệ thông tin, truyền thông vào việc tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết nhằm nâng cao hiệu quả học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.


- Tăng cường đối thoại, thảo luận và sinh hoạt chuyên đề trong các cuộc họp lệ chi bộ để khuyến khích tất cả các đảng viên thẳng thắn trao đổi, góp ý nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt lệ tại các chi bộ trực thuộc.

- Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong tổ chức Đảng, tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm.


- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trọng tâm là việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong cấp ủy và đảng viên; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp ủy, chi ủy các chi bộ. Tập trung chỉ đạo khắc phục các khuyết điểm còn tồn tại, hạn chế đến mức thấp nhất việc phát sinh khuyết điểm mới.


- Tăng cường vai trò lãnh đạo, nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phát huy dân chủ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Tạo sự đoàn kết thống nhất và bảo đảm thực hiện tốt Quy chế dân chủ, giữ vững kỷ luật kỷ cương trong Đảng và trong đơn vị.


- Phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy, chính quyền và Đoàn thể, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành Xây dựng được Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao.


Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tâm thay mặt Đảng ủy Sở Xây dựng tiếp thu các ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, các đồng chí trong Ban Chấp hành chi ủy cũng như sự nổ lực cố gắng của toàn thể đảng viên là khâu quan trọng nhất đối với kết quả đạt được của Đảng bộ trong năm 2017 và tiếp tục có các giải pháp hiệu quả lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng ủy trong năm 2018./.
Ảnh: Đại diện các tập thể và cá nhân nhận Quyết định khen thưởng của Bí thư Đảng ủy Sở.


Tin, ảnh: Võ Minh Châu - Văn phòng Sở Xây dựng

In bài
Các bài viết khác:
Công đoàn Sở Xây dựng phối hợp với chính quyền thăm Bà Mẹ Việt Nam anh hùng nhân ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7/2018 [27/07/2018]
Công đoàn Sở Xây dựng giao lưu bóng đá mini [27/04/2018]
Hoi nghi can bo cong chuc nam 2018 cua So Xay Dung [16/01/2018]
Cong doan So Xay dung to chuc hop mat ngay Phu Nu Viet Nam 20-10 [31/10/2017]
<<  <  1  >>  >>