Cở chữ: 08:50 AM,20/12/2018
Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phát hành và quan lý văn bản điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh

 Ngày 13/12/2018 UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND về quy chế  tiếp nhận, xử lý phát hành và quan lý văn bản điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.

 

Sở Xây dung Trà Vinh phổ biến Quyết định nêu trên đến các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.


 

(Chi tiết xem Quyết định 45)

 

Tin: Võ Minh Châu

In bài
Các bài viết khác:
Tuyên truyền Kế hoạch Cải cách hành chính của Sở Xây dựng Trà Vinh [11/01/2018]
Kế hoạch Cải cách hành chính của Sở Xây dựng Trà Vinh [10/01/2018]
<<  <  1  >>  >>